WEES PRO-AKTIEF EN MAAK DIE REGTE PROGRAMKEUSE! Die Sentrum vir Voornemende Studente, Stellenbosch
2013-01-22 01:00

Wees pro-aktief en maak die regte programkeuse!

Jou matriekjaar het afgeskop en die realiteit daarvan om ’n toekomstige loopbaan- of programkeuse te maak, begin waarskynlik ook inskop. Wees pro-aktief in terme van jou keuses – hier is ’n paar riglyne:

Doen navorsing oor programopsies. Vind uit wat jy met verskillende programme kan doen, die inhoud daarvan, asook toelatingsvereistes (beskikbaar op www.maties.com). Maak afsprake met dosente en probeer om klasse by te woon saam met ’n huidige student.

Doen navorsing oor loopbaangeleenthede of -opsies met verskillende kwalifikasies. Hou in gedagte dat sommige programme na ’n verskeidenheid van loopbaanopsies kan lei. Volgens kenners op die gebied van loopbaangeleenthede, gaan daar oor ’n paar jaar loopbane wees wat op die oomblik nog nie eers bestaan nie! Kry inligting in loopbaanuitgawes van koerante, die internet (www.careers4africa.co.za; www.pacecareers.com; www.careers.co.za; gostudy.mobi) en deur met mense in verskillende beroepe te gesels.

Loopbaanvoorligting kan jou help as deel van jou proses.
’n Sielkundige by wie jy loopbaanvoorligting of –hulp kry, kan nie namens jou besluit nie. Sien dit as deel van jou proses en nie waar die besluit eindig nie. Ondersoek die opsies wat bespreek is deeglik. Kyk ook na ander programme of industrieë wat verband hou met die opsies. Dit kan ook baie sinvol wees om, nadat jy navorsing gedoen het oor verskillende opsies, terug te gaan vir  ’n opvolggesprek.

Moenie aannames maak nie!
’n Mens hoor dikwels verskillende stories oor hoe keuring werk, watter kwalifikasies in aanvraag is en wat ’n spesifieke beroep behels. Maak seker van die feite deur met persone te praat wat ingelig is bv keuringsbeamptes, fakulteitsekretarisse en programkoördineerders. Dit kan ook raadsaam wees om by ’n universiteit se hulpsentrum vir voornemende studente aan te klop vir ’n gesprek met een van die adviseurs en/ of loopbaanvoorligting met ’n professionele sielkundige.

Wees realisties!
Wanneer jy moet besluit op ’n program en gepaardgaande loopbaanmoontlikhede, is dit belangrik om realisties te wees. Hier speel jou skoolpunte ’n belangrike rol, asook jou persoonlikheid en belangstellings. Sommige belangstellings en talente kan ook as stokperdjies beoefen word en nie noodwendig as ’n beroep nie.

Om te studeer, vereis ’n groot “belegging” in jou toekoms ten opsigte van finansies, tyd, toewyding en moeite. Maak dus seker dat jy belê in ’n rigting waar jy ’n goeie “return on investment” sal kry!

Vir meer inligting:
 
Kontak die Sentrum vir Voornemende Studente by die Universiteit Stellenbosch:
(021) 808-2923/4709 of maties@sun.ac.za of besoek www.maties.com.

KOMMENTAAR.btn left image btn right image
Jou kommentaar in te dien, Tik twee woorde hieronder en klik op stuur